top of page

Fundacja Rodzic Nie Pęka

Fundacja Rodzic Nie Pęka jako pierwsza fundacja w Polsce prowadzi działania na rzecz rodziców i dzieci mających achondroplazję (potocznie karłowatość), osteochondrodysplazję lub wady kostne. Fundacja obejmuje swoim działaniem obszar całego kraju.

Działania fundacji skierowane są do rodziców, opiekunów prawnych i ich dzieci, u których zdiagnozowano powyższe schorzenia. Celem fundacji jest udzielenie kompleksowego wsparcia tym osobom na każdym etapie życia.

strona www: www.rodzicniepeka.pl

email: fundacja@rodzicniepeka.pl


Ostatnie posty
Archiwum
Podążaj za nami
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
bottom of page